cheap jerseys 197 cheap jerseys top 289 Cowboys fans get to see game 821757

. By rule, the ball was dead and fourth down was replayed. Trapasso’s next kick skimmed just to the side of the board without touching it. When they are not kicking targets, the screens _ that will have to be raised 25 feet to accommodate the stage for a U2 concert in October _ provide larger than life images. Every bit of stubble on Cowboys quarterback Tony Romo’s face was visible when he was shown on the screen during pregame warmups. The doors to the stadium opened two hours before kickoff, and there was a roar from the thousands of fans who streamed through he enormous glass door entrances at either end of the field. "I was
wholesale jerseys china in the old stadium, this is more like 100 times the old Texas Stadium," said Todd Sain of McKinney. Breedveld, who grew up in nearby Garland as a Cowboys fan but never got to many games then, and her husband
cheap jerseys bought season tickets the last couple of years at Texas Stadium so they would be in position to get the club
cheap jerseys top level tickets they have in Cowboys Stadium. The Breedvelds got

cheap jerseys top 731 cheap jerseys 107 Gordon Hayward heating up just i 720826

. making
cheap jerseys china the right plays. shooting it with confidence. It just don go in sometimes, Jazz forward Richard Jefferson said. does so many other things for us. From an outsider perspective, Stevens has been impressed how much growth Hayward was undergone, physically and with his skill set, from the time he led the upstart Bulldogs to the 2010 NCAA national
cheap nfl jerseys championship game through his fourth season in the NBA. so much stronger, Stevens said. so much more diverse in his game, both offensively and defensively. Stevens recalled how Hayward defended point guards as a freshman at Butler because he wasn strong enough to guard guys in the paint. That changed his sophomore season as Hayward bulked up a little bit, allowing him to guard power forwards, a bonus because, Stevens explained, was so bright he could help us in our rotations on the back
cheap nfl jerseys china line. Added the Celtics coach: I watching him guard twos and threes, and in this league those are some of the best players (and) he does so at such a high level. Stevens also boasted,

14 februari, en dag för kärlek och omtanke

FCM_RGB_POS11-294x300Har just fått ett mail från Fairtrade som påminner om Alla hjärtans dag den 14 februari. Ja, egentligen påminner de om hur viktigt det är att ha koll på hur de varor man köper producerats, att den som jobbar på jordbruket eller på fabriken har schyssta anställningsvillkor.

 

Genom att delta i Fairtrades kampanj stöder du arbetet med att uppmärksamma just arbetsvillkoren i de industrier som producerar de varor som kan tänkas uttrycka kärlek och omtanke.

I takt med den ekonomiska globaliseringen har en allt större del av produktionen förlagts till länder med en utbredd fattigdom och usla arbetsvillkor. Fairtrade arbetar sedan flera år med att certifiera blomsterfarmer. Tanken är att förbättra både arbets- och levnadsvillkoren för de anställda. De första certifierades i början av 2000-talet. Idag finns certifierade blomsterfarmer i Kenya, Tanzania, Zimbabwe, Etiopien, Egypten, Indien, Sri Lanka och Ecuador. I Sverige kan man förstås köpa Fairtrade märkta rosor både hos blomsterhandlare och i dagligvaruhandel. Diamanter har länge producerats under tvivelaktiga villkor. I mörka gruvor ofta under slavliknade förhållanden. Vi minns de dramatiska händelserna när arbetare sköts vid Marikanagruvan i Sydafrika.

För två år sedan skrev jag en blogg om detta. I den finns referenser till rapporter och organisationer.  Och länken till bloggen är här.

Rose1-150x150För dig som snabbt vill hitta Fairtrade rosor finns länk här.

Och för dig som vill till Fairtrades kampanjsida är länken här. Twittra gärna om vad du gör på Alla hjärtans dag, och glöm inte #Akademssr och #dubbelomtanke .

Patientsäkerhet på spel när personalgrupper ställs mot varandra

Akademikerförbundet SSR har i kontakt med enskilda medlemmar och legitimerade psykoterapeuter funnit att patienter med psykosocial ohälsa riskerar att missgynnas i VG-regionen och inte få den vård och behandling de har rätt till. Läs mer ›

Det är bråttom med en nationell handlingsplan i den sociala barn- och ungdomsvården!

Som ni säkert uppfattat i helgen har situationen i Socialtjänstens barn- och ungdomsvård varit föremål för mediernas intresse. Personalen flyr och utsatta barn kan inte garanteras rättsäkra utredningar och adekvata insatser.  Redan i maj var situationen så akut att Akademikerförbundet SSR tog initiativ till att samla regeringen och SKL för att kräva en gemensam nationell handlingsplan med konkreta åtgärder på lång och kort sikt. Vi träffade regeringen och har påbörjat ett utvecklingsarbete om innehållet tillsammans med SKL.  Läs mer ›

Socialt arbete bygger på mänskliga rättigheter och de gäller också för barn utan papper

Barnkonventionen gäller för ALLA barn. ALLA barn har lika rätt. Lika rätt att bli sedda, lyssnade till, få skydd och slippa kränkande behandling.  Barnens bästa ska gälla för alla barn och det handlar om att få gå i skola, att få tillgång till hälso- och sjukvård och också socialt stöd. Så är det gäller redan idag, innan barnkonventionen blivit svensk lag. Flera av konventionernas skrivningar finns redan i andra lagar.

Barn utan papper, papperslösa barn, är extremt utsatta.  De är de mest utsatta barnen. Och det saknas ofta tydliga riktlinjer och rutiner i arbetet med att ge socialt stöd till barn utan papper. Rädda Barnen uppskattar att det lågt räknat finns minst 2000-3000 barn i Sverige utan papper.

bildDärför är den skrift som Rädda Barnen i dag presenterat så välkommen. Rädda Barnen har tagit fram en vägledning för dem som på olika sätt kommer i kontakt med barn utan papper. Utanför nästan allt- En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper och kan nog fungera som ett handfast och praktiskt verktyg. Vägledningen presenterades på ett seminarium där en rad viktiga frågor belystes och där flera av de i lagstiftningen centrala begreppen som ”vistelsebegreppet”, ”rätten till sociala insatser” och ”akuta situationer” belystes. Det är tydligt att det finns brister i det sociala stödet för dessa barn och att det inte bara ser olika ut i hela landet utan också är beroende på vem som barnet träffar.

Elis Envall från Socialstyrelsen inledde sin presentation med att välkomna att frågan finns på dagordningen. Självklart har också barn utan papper rätt till socialt stöd och socialnämnderna måste bedöma varje enskilt barns behöv. Det är barnens bästa som ska gälla, och barn har olika behöv. Socialtjänsten ska utan dröjsmål utreda. Det är inte förbjudet att hjälpa någon som är utvisningshotad och det innebär inte att man arbetar mot någon annan statlig myndighet. Behandla alla som de är ”Kalle” och ”Lisa” var det tydliga rådet. Socialt arbete bygger på mänskliga rättigheter. Däremot var Envall tydlig med att Socialstyrelsen inte kommer att ta fram nationella riktlinjer, men de kommer noga att överväga Rädda Barnens förslag om en vägledning från Socialstyrelsen.

Lika tydlig var Malmös stads jurist Maria Engleson som menar att som jurist tycker hon att frågan är glasklar. Självklart har kommunen ett stort ansvar för barnen utan papper. Det handlar om kommunens ansvar för dem som vistas i kommunen och om bl. a socialtjänstlagens vistelsebegrepp, om akut bistånd och om att det inte finns någon begränsning i tid. I Malmö har kommunfullmäktige beslutat om tydliga riktlinjer och där slår man fast bl. a att alla papperslösa barn ska behandlas som att de är bosatta i Malmö, och att bistånd alltid ska beviljas för läkemedel.

I det efterföljande panelsamtalet satte Elin Wernquist Roberts från Barnrättsbyrån de ensamkommande flyktingbarnens dilemma i blixtbelysning. Den 14 årige pojken från Somalia, eller Afganistan, kan inte utvisas när han får avslag. Men när samma pojke fyllt 18 år och en dag är situationen en annan ur den svenska myndighetens perspektiv. Då väljer dessa pojkar att gå under jorden och bli papperslösa. De hamnar i ett totalt utanförskap där de inte har någonstans att bo, inga pengar och inget jobb och är helt utlämnade till andras, ofta landsmäns, goda vilja.

Vi har en lång väg kvar. Men Rädda Barnens initiativ tillsammans med många andra engagerade i såväl socialtjänsten som i det civila samhället tar alla steg i rätt riktning.

Goda villkor för hög kvalité i statlig sektor

Tillbringar två dagar i Paris på en avslutande konferens för ett partsgemensamt EU projekt om kvalité i några av de statliga verksamheterna och tjänsterna med fokus människor i särskilt utsatta/sårbara situationer. Här förs intressanta diskussioner om arbetslivets villkor, möjlighet till utveckling och insatser för att stärka medborgarnas rätt till välfärdstjänster och när någon efterlyser skarpa lagstiftningsförslag istället för politiska utspel i den statliga sektorn nickas det igenkännande i publiken. Läs mer ›

35 hushåll per socialsekreterare – långt ifrån verkligheten

Förra veckan publicerade socialstyrelsen sina öppna jämförelser för ekonomiskt bistånd. En ny indikator lyftes fram: antal ärenden per handläggare, där genomsnittet för landet ligger på 35 ärenden. Som gammal socialsekreterare inom försörjningsstöd hajade jag till. 35 ärenden på en heltid verkar lågt och av mina kontakter med handläggare inom försörjningsstöd har jag inte fått några signaler på att ärendemängden skulle ha sjunkit så drastiskt.  Läs mer ›