Våga värna välfärden!

Finansminister Borg får ofta beröm för att han håller hårt i plånboken. Och det är inte så konstigt. Ordning och reda vill vi ju alla ha i statens finanser. Men det kan också bli för mycket av det goda.  Som Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi, skriver i en krönika i DN så verkar åtstramningspolitiken upphöjts till något av en dogm av alliansregeringen. En dogm som inte heller Socialdemokraterna vågar ifrågasätta.  Av rent taktiska skäl.

 Även IMF, Internationella Valutafonden har pekat på problemen med en ensidig åtstramningspolitik som leder till ökade orättvisor.  Från IMF hörs röster som att ekonomiska kriser kan undvikas om orättvisor i stället minskas och att länder som Sverige borde satsa sig ur den internationella oron.

Ordning och reda är ansvarsfullt, men att föra en åtstramningspolitik som dagens förutsättningar ser ut är ett kortsiktigt feltänk. För att stimulera ekonomin, hålla efterfrågan uppe och bidra till trygghet och ökad rörlighet på arbetsmarknaden finns mycket att göra.  Resurser till rimliga löner för välfärdsarbetare till exempel och bättre villkor och ersättningsnivåer i a-kassa och i sjukförsäkring.  Och varför inte passa på att fullfölja utställda löften om förstärkningar inom den sociala barn- och ungdomsvården?

Mycket talar för att välfärdsfrågorna kommer att stå högt på dagordningen i nästa valrörelse. En ansvarsfull offensiv politik med satsningar på viktiga välfärdsfrågor kan bli ett vinnande koncept. Månne är det så att den som vågar värna välfärden vinner valet?!

Camilla Sköld

Om Camilla Sköld

Socialpolitisk chef. Jobbar med socialpolitiska frågor i allmänhet, äldreomsorg och funktionshinder i synnerhet. Är socionom och har erfarenhet av arbete bland annat som socialsekreterare, IFO-chef och utredare. Har också varit politiskt engagerad och suttit två mandatperioder i Sveriges Riksdag.