Think safe first

I veckan har frågan om betydelsen av svenska fackföreningars medverkan på europeisk nivå återigen kommit i blickfånget. Den utredning om regelförändringar som den s k Stoibergruppen gjorde på uppdrag av kommissionen, innehöll ett stort antal förslag som har vandrat vidare i EU systemet.

Ett av förslagen handlade om att små företag ska vara undantagna regler om arbetsmiljön för sina anställda. Förslag ska nu bli verklighet och möjligen har frågan diskuterats på toppmötet idag. Förslaget finns här. Med konceptet ”Think small first” ska regelverket skräddarsys efter företagets storlek. Det är alltså företagets storlek och inte den anställdes behov av säker och god arbetsmiljö som ska styra. (Och då bör man betänka att ett litet företag i detta sammanhang har 250 anställda eller färre. Det innebär att många arbetsplatser berörs.) Med anledning av detta skrev ordförandena för de tre fackliga federationerna ett brev till regeringen i början av vecka. Du kan läsa det här.

Arbetsmiljödirektivet är en minimilagstiftning men med kommissionens nya skrivningar riskerar golvet att bli ett tak. Självklart ska alla företag omfattas av kloka och starka arbetsmiljöregler som skyddar den anställde, ”Think safe first” helt enkelt.

Maria Östberg Svanelind

Om Maria Östberg Svanelind

Maria Östberg Svanelind är förbundets Internationella sekreterare med ansvar för såväl förbundets internationella fackliga arbete som förbundet Solidaritetsfond. Brinner för frågor om jämlikhet, solidaritet och schyssta villkor i arbetslivet. Maria är förbundets representant i styrelsen för Fackligt Center för papperslösa där hon är vice ordförande.