Märkestalibaner och kioskprofessorer

Osthyveltricket, känns det igen? Bild: Rauenstein

Precis före nyår presenterade Språkrådet sin nyordslista, en årligen återkommande händelse som på relativt kort tid blivit en kär gammal tradition. Jag noterar med glädje att Språkrådet snappat upp några nya ord från den fackliga världen och tar mig friheten att fylla i med några som jag tycker saknas.

Språkrådets nyordslista är alltid rolig läsning. En språklig tittkammare rakt in i vår tidsanda. Varje år kommer några nyord som direkt fastnar i det allmänna medvetandet och blir snackisar. Mina personliga favoriter i år är bamseteorem, skämsfilter och säpojogg.

I årets nyordlista noterade jag följande ord med arbetslivsanknytning:

fastlans frilans knuten till en viss arbetsplats

ofast jobb icke-fast anställning

vobba att vabba, alltså ta hand om sjukt barn hemma, och samtidigt jobba hemifrån

Klart användbara ord i vår fackliga verklighet anno 2012. Men den som spånar lite fritt kommer snart på fler ord och uttryck från arbetsmarknaden och yrkeslivet som borde kunna vara av intresse för Språkrådets nyordsredaktion. Här är mina förslag från a till ö:

avgiftsbacka backa från politiskt beslut som visat sig slå helt fel. Uttrycket har sitt ursprung i beslutet att införa studieavgifter för utomeuropeiska studenter, ett beslut som efter bara en termin visade sig resultera i en 93-procentig minskning, orättvis särbehandling och minskad internationalisering. Ordet avgiftsbacka har väl ärligt talat inte riktigt kommit till bruk ännu, men 2012 är det perfekta året för ansvariga regeringsföreträdare att ta det i sin mun. (Något blev fel! 93 procent fel!, Akademikerbloggen 2011-11-13)

blogghot hot mot anställda som framförs via bloggar, facebook och andra sociala medier. Ett växande arbetsmiljöproblem, enligt Arbetsmiljöverket, inte minst för tjänstemän som jobbar med känsliga ärenden. (Blogghot i arbetslivet, SVT Sydnytt 2011-05-30)

campuspublikan person som på småpåvligt manér fattar godtyckliga och oftast ekonomiskt vinstbetingade beslut i frågor som borde grunda sig på nationellt enhetliga principer om demokrati och öppenhet. Används till exempel om högskolor och universitet när de utvecklar egna lokala regelverk, som skiljer sig stort från varandra, när det gäller rutiner för vilka politiska studentföreningar, fackförbund och andra ideella och demokratiskt uppbyggda intresseföreningar som tillåts komma till campus och andra lokaler där studenterna finns för att informera, debattera, dela ut material eller affischera. (Lärosäten hindrar demokratiska samtal, Svenska Dagbladet 2011-12-20)

dalísyndromet när ett möte på jobbet drar ut onödigt mycket på tiden för att en kollega med stort självbekräftelsebehov börjar redogöra i detalj för sina synpunkter och sina jobbärenden. När det inträffar märks det tydligast på att alla närvarande börjar titta ut genom fönstren eller rita förvrängda dalífigurer lite förstrött i sina anteckningsblock.

emotikonanalfabet  person som gärna skickar ironiska sms och massmejl till kollegor men helt saknar känsla för när det är lämpligt att förtydliga den skämtsamma undertonen med hjälp av en smiley eller annan emotikon.

föräldrabissi ett med verkligheten mer överensstämmande alternativ till det något eufemistiska uttrycket föräldraledig. Föräldrabissigheten blir förhoppningsvis lite mindre nu sedan lagen ändrades 1 januari 2012 och tillåter båda föräldrarna att vara hemma samtidigt med föräldrapenning i 30 dagar under barnets första år.

guldstjärneillusionist politiker som gillar sig själv och sina budgetar så mycket att hen med ett stort mått av självförhärligande ger sig själv en guldstjärna, men samtidigt fullkomligt bortser från den lilla detaljen att den verksamhet hen ansvarar för inte följer lagen och att budgetillusionerna drabbar samhällets mest utsatta. (”Stockholm håller budget men har svårt att följa lagen”, Dagens Nyheter 2011-04-06)

hönan-och-ägget-förnekelse vägran att se ens de mest fundamentala orsaks- och verkansamband på arbetsmarknaden. Vanlig åkomma hos industrikreationister (se detta ord).

industrikreationist person som tror att Skapelsen av det goda samhället alltid börjar med industrin. Används till exempel om den som hävdar att den konkurrensutsatta sektorn, oftast i betydelsen exportindustrin, alltid måste tillmätas lönenormerande betydelse för lönebildningen inom alla sektorer med argumentet att vår välfärd är beroende av hur svensktillverkade produkter värderas på internationellt konkurrensutsatta marknader utan att (vilja) se att även det omvända sambandet är sant, nämligen att ett välfungerande välfärdssamhälle i sin tur är en grundläggande förutsättning för att våra företag ska nå framgångar.

låtsasparadox en påstådd motsättning som visar sig inte vara en motsättning. Används till exempel när någon med bristande känsla för logik hävdar att man bara får sökanden utan arbetslivserfarenhet om man ställer krav på akademisk utbildning när man utlyser en tjänst. (Det finns redan krav på arbetslivserfarenhet, Svenska Dagbladet 2011-12-21)

märkestaliban person som med fundamentalistisk iver håller fast vid tanken att industrin ska sätta det så kallade märket, det vill säga att löneökningarna inom industrin alltid ska sätta gränserna för hur mycket lönerna kan öka i övriga branscher och sektorer, i synnerhet offentlig sektor. Märkestalibaner är i regel industrikreationister med en allvarlig släng av hönan-och-ägget-förnekelse (se dessa ord).

nittonårsglasögon (19-årsglasögon) statistisk helhetsanalys som hjälper en att se samband med större klarsyn. Ordet har sitt ursprung i begreppet livslön som väger in den faktiska kostnaden för studier i form av studielån och utebliven inkomst och ger en mer rättvisande bild av vad det kostar för en 19-åring som väljer att läsa vidare istället för att börja jobba direkt efter gymnasiet. (Lönespridningen bör öka, Upsala Nya Tidning 2011-10-24)

osthyveltrick ekonomiska besparingar som går ut på att ständigt hyvla loss bitar från statligt finansierade trygghetssystem och låta kommunala trygghetssystem som till exempel försörjningsstödet ta smällen istället utan att kompensera för detta. (Osthyvel istället för tårtspade, Folkbladet 2011-02-14)

proud-appa göra snabb research när man känner sig osäker på hur man ska behandla medarbetare i situationer där det finns risk för diskriminering. Uttrycket kommer av appen Proud Boss som innehåller goda råd till stöd för chefer. Exempel på användning: ’Efter att ha proud-appat insåg chefen att platsannonsen behövde skrivas om’. (Gratisapp mot diskriminering, IDG 2011-08-01)

rikemansakut (bildligt) den förtur som vissa arbetstagare har till hälso- och sjukvården tack vare att de genom sin arbetsgivare har tillgång till en privat vårdförsäkring. (Om privata sjukvårdsförsäkringar, Utredarna 2011-12-21)

socialreformatorsstartblock uttrycket används bildligt; att hamna i socialreformatorsstartblock, att få en start som drar ut alldeles för långt på tiden. Används oftast om processer som helst måste gå snabbt eftersom det kostar oerhört mycket pengar att invänta deras resultat. Som till exempel socialförsäkringsutredningen som tillsattes våren 2010, knappt blivit klar med sin verklighetsbeskrivning ett år senare och beräknas presentera sina förslag först våren 2013, alltmedan fler och fler människor hamnar utanför arbetslöshetsförsäkringen och hänvisas till försörjningsstöd. (Fokus på försäkring, Helsingborgs Dagblad 2011-10-12)

tummetottlag lag som slår på stora trumman med massor av fina paragrafer som basunerar ut välmening men levererar… just det en liten tummetott istället för en rock. Som till exempel Skollagen med sin fina formulering om att elevhälsan ska vara ”hälsofrämjande och förebyggande”. (Bidde det en tummetott? Akademikern 2011-10-17)

utcheckningsmys synonymt med fredagsmys, åtminstone i en värld där Kristdemokraterna får bestämma. Uttrycket kommer av kd-förslaget att ”in- och utcheckning på förskolan bör införas i alla kommuner – på statens bekostnad”. Stämpelklocka på dagis alltså. Det ger ett helt nytt perspektiv på OLW:s reklamkampanj – ”Nu är det utcheckningsmys” :-) (Stämpelklocka på dagis, Stardusts blogg 2011-12-21)

vilda-västern-vård den situation som uppstår då man låter kuratorer ta stort patientansvar inom områden med mycket hög betydelse för patientsäkerhet, men inte kräver legitimation. (Kräv legitimation för kuratorer, Norrköpings tidningar 2011-09-16)

xyzåäö-avslutning nödlösning för att få slut på en arbetsuppgift, som till exempel att skriva ett blogginlägg, så att man kan gå hem. Används oftast om arbetsuppgifter som ska avslutas före långhelger.

Listan skulle kunna göras längre… och kanske lite mindre elak, fast det är ju inte lika roligt :-).

Vilka fackliga nyord skulle du vilja bidra med? Skriv dem i kommentarsfältet.

Glad trettonhelg!