Vi kräver fackliga rättigheter också i USA

Bild: PSI

Fackliga fri- och rättigheter är ständigt ifrågasatta. Senast i delstaten Wisconsin i USA där republikanen och guvernören Scott Walker lagt fram ett förslag som innebär att anställda på sjukhus, anställda inom barn- och äldreomsorg och andra offentliganställda inte ska omfattas av kollektivavtal. Detta innebär naturligtvis inte bara en attack riktad mot de fackliga organisationerna utan innebär kraftigt försämrade möjligheter för de anställda att få goda arbetsvillkor och rimliga löner. Tyvärr har förslaget fått stöd av andra republikaner och delstadsguvernörerna i både Indiana och Ohio följer efter.

Förbundets fackliga international PSI/ISKA har genom sin generalsekreterare Peter Waldorff snabbt reagerat och agerat. Och nu agerar också de svenska förbunden genom en skrivelse till USA:s ambassad i Sverige.

Maria Östberg Svanelind

Om Maria Östberg Svanelind

Maria Östberg Svanelind är förbundets Internationella sekreterare med ansvar för såväl förbundets internationella fackliga arbete som förbundet Solidaritetsfond. Brinner för frågor om jämlikhet, solidaritet och schyssta villkor i arbetslivet. Maria är förbundets representant i styrelsen för Fackligt Center för papperslösa där hon är vice ordförande.