Ge regeringen bakläxa!

Ett sommarminne som biter sig fast är det som handlar om människor som lockats till Sverige från Thailand med löften om guld och bärfyllda skogar och väl här mötts av giriga arbetsgivare och brustna löften. Det är en cynisk handel med arbetskraft och människor och handlar om mycket mer än bärplockning. För oss handlar det om att värna den svenska modellen med starka kollektivavtal som skyddar den enskilde både avseende lön och andra arbetsvillkor. Det finns en bred enighet om att svenska kollektivavtal ska gälla på den svenska arbetsmarknaden. Men en förutsättning för att sluta dessa avtal är att det finns en representant i Sverige för arbetsgivaren/företaget.

Det är därför ett viktigt brev som de tre fackliga centralorganisationernas ordförande skrivit till Sveriges Riksdag. Du kan läsa brevet här. Där pekar de på en rad viktiga krav som bör finnas med i utstationeringslagen som riksdagen ska fatta beslut om. Ett av förslagen är att det ska införas i lagen ett krav på förhandlingsbehörig representant i Sverige, ett annat att lagen ska följa utredningens förslag om presumtionsregel, ett tredje att utländskt företag ska vara skyldig att anmäla namngiven företrädare som kan ta emot delgivning.

Maria Östberg Svanelind

Om Maria Östberg Svanelind

Maria Östberg Svanelind är förbundets Internationella sekreterare med ansvar för såväl förbundets internationella fackliga arbete som förbundet Solidaritetsfond. Brinner för frågor om jämlikhet, solidaritet och schyssta villkor i arbetslivet. Maria är förbundets representant i styrelsen för Fackligt Center för papperslösa där hon är vice ordförande.