Dags för nytt löfte om att äta böckling?

Arbetslösheten är rekordhög och närmar sig nu 8 procent men regeringen verkar inte riktigt se problemet. Om arbetsförmedlingens dystra prognoser kan du läsa här. Aldrig har så många varit i arbete säger regeringen förtjust som om de inte förstår att det beror på att vi blivit fler, d v s att arbetskraften har ökat. Trots att fler arbetar är andelen arbetslösa skyhög. Behovet av en kraftfull arbetsmarknadspolitik med tydliga mål är uppenbart.

Samtidigt som arbetslösheten ökat under flera år har också de system som ska stötta den som är utan arbete försämrats. A-kassan har stora brister och är inte längre den omställningsförsäkring den var tänkt att vara. Den har för låg ersättning under för kort period. Som en följd tvingas allt fler söka försörjningsstöd på socialkontoret vilket fått till följd att också försörjningsstödet ökar. Sedan 2008 har det ökat med 33 procent och ökningen fortsätter. Om detta har vi skrivit bl a här.

Göran Persson, (S) märkt tidigare stadsminister vann sannolikt valet 2002 just på satsningen att minska arbetslösheten. Med målet att halvera arbetslösheten lyckades man pressa ner andelen öppet arbetslösa till 4 procent. En politik som moderaterna på den tiden vare sig stödde eller trodde på. Riksdagsledamoten Lars Tobison (M) sa t o m att det var troligare att böckling skulle bli hela världens favoritmat än att halvera arbetslösheten.

Det är dags för regeringen att på allvar ta itu med arbetslösheten. Arbetslinjen har ju idag brett stöd i riksdagen varför ett kraftfull förslag borde kunna få ett brett stöd. Sätt tydliga mål för både  arbetslöshet och sysselsättningsgrad. Satsa tillräckligt med resurser och ge Arbetsförmedlingen ett tydligt uppdrag med frihet att själva besluta hur de ska lösa det. Att halvera arbetslösheten är ett viktigt steg på vägen mot att bryta utanförskapet.

Maria Östberg Svanelind

Om Maria Östberg Svanelind

Maria Östberg Svanelind är förbundets Internationella sekreterare med ansvar för såväl förbundets internationella fackliga arbete som förbundet Solidaritetsfond. Brinner för frågor om jämlikhet, solidaritet och schyssta villkor i arbetslivet. Maria är förbundets representant i styrelsen för Fackligt Center för papperslösa där hon är vice ordförande.