Agenda för välfärd och det sociala arbetets utveckling

Jag har varit med om en häftig upplevelse!

I mitten av juni kom jag tillbaka från en världskonferens i socialt arbete som för första gången anordnades gemensamt fyra globala organisationer. International Federation of Social Workers(www.ifsw.org), International Councils of Social Work (www.icsw.org) och International Associations of Schools of Social Work (www.iassw-aiets.org)

Här samlades 3000 delegater från 113 olika nationer i världen för att enas om utveckla en gemensam agenda för välfärdsutvecklingen och det sociala arbetets ställning i världen.

4 dagar med plenarföreläsningar, workshops och debatter avslutades med att konferensen beslöt sig för att fastställa en agenda för att minska klyftorna i världen, och visa på det sociala arbetets betydelse. Agendan ska byggas upp runt fyra huvudteman som identifierats under konferensdagarna (ekonomisk och social ojämlikhet, värdighet, hållbar miljö samt mänskliga relationer) och ska ha ett helhetsperspektiv på politik, forskning och Human Relations. Genom en väl uttänkt handlingsplan ska världens ledare förmås verka i samma riktning. FNs representant som talade på konferensen, berättade att arrangörerna (IFSW, IASSW och ICSW) nu har status som kontaktförbund med FN, och inbjöd därmed till fortsatt samarbete. Agendans första utkast kommer redan i oktober, i februari kommer nästa version med inarbetade kommentarer. Håll utkik på www.akademssr.se och bidra gärna med dina kommentarer! Den15 mars 2011, på World Social Work Day ska Agendan diskuteras i hela världen, på arbetsplatser, organisationer och på socionomutbildningar runt om i världen. Året därpå den 20 mars 2012 på World Social Work Day ska den underställas FN´s generalsekreterare, EU samt andra regionala organisationer samt våra länders respektive regeringar.

Det här är bara början. Arbetsprocessen med agendan kommer inte kunna undgå någon. Ni får följa och delta i processen på våra hemsidor, på seminarier och konferenser. Agendan ska debatteras, stötas och blötas innan den slutligen fastställs på Stockholmskonferensen 9 -12 juli 2012.

Ta tillfället i akt och var med och påverka!